Biografie

"De muziek en het instrument voor zichzelf laten spreken". Dat is in een paar woorden waar het voor Johan Hofmann om draait.

 

De kennis en ervaring die hij opdeed door het bestuderen en bespelen van historische instrumenten vertalen zich in zijn persoonlijke muzikale aanpak. Een aanpak die steeds gericht is op het trachten te doorgronden wat de intentie van de componist geweest kan zijn. En waarbij hij door gebruikmaking van het best mogelijke instrumentarium tot een maximaal muzikaal resultaat probeert te komen.

 

Hij heeft daarom geen immer geldige versie die hij simpelweg repliceert. Het is zijn ervaring dat hoe beter het instrument is waarop men speelt, hoe meer dat instrument zelf vertelt wat het voor muzikale aanpak verlangt, mits de bespeler bereid is te luisteren, en zijn eigen overtuigingen constant ter discussie durft te stellen.

 

Johan Hofmann gaf concerten in de meeste Europese landen en de Verenigde Staten en speelde met vele gerenommeerde musici. In 2008 maakte hij zijn debuut als dirigent in een succesvolle scènische productie van Henry Purcell's "Dido and Aeneas". Zijn eerste solo-CD verscheen in april 2009 en werd in de pers lovend besproken. zie: www.enigmaproductions.nl

 

 

Aan het Conservatorium van Amsterdam www.conservatoriumvanamsterdam.nl doceert hij clavecimbel en basso-continuo als bijvak en de cursus “Harmonie in de Uitvoeringspraktijk”.

Aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen doceert Johan Hofmann hoofdvak clavecimbel, basso-continuo, kamermuziek en historische uitvoeringspraktijk.

Hij vervulde gastdocentschappen aan de conservatoria van Arnhem, Enschede, Tilburg en Zwolle. Masterclasses voerden hem onder andere naar de Baltische staten en Italië.