Biografie

De kennis en ervaring die Johan Hofmann opdeed door het bestuderen en bespelen van historische instrumenten vertalen zich in een persoonlijke muzikale aanpak. Een aanpak die steeds gericht is op het trachten te doorgronden wat de intentie van de componist geweest kan zijn. En waarbij hij door middel van het best mogelijke instrumentarium tot een maximaal muzikaal resultaat probeert te komen. Het is zijn ervaring dat hoe beter het instrument is waarop men speelt, hoe meer dat instrument zelf vertelt wat het voor muzikale aanpak verlangt, mits de bespeler bereid is te luisteren, en zijn eigen overtuigingen constant ter discussie durft te stellen.

 

Johan Hofmann gaf concerten in de meeste Europese landen en de Verenigde Staten. Met Judith van Wanroij en Bert Honig vormt hij de spil van het ensemble “Le Nouveau Concert” dat met talrijke gastspelers onder andere te gast was bij de Vlaamse Opera, het Netwerk Oude Muziek, het Grachtenfestival Amsterdam en het Peter de Grote Festival. Als solist was hij onder meer te horen tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht. In 2008 maakte hij zijn debuut als dirigent in een succesvolle scènische productie van Henry Purcell's "Dido and Aeneas". Zijn eerste solo-CD verscheen in april 2009 en werd in de pers zeer lovend besproken. zie: www.enigmaproductions.nl

 

Johan Hofmann is een zeer gezocht pedagoog.

Aan het Conservatorium van Amsterdam www.conservatoriumvanamsterdam.nl doceert hij clavecimbel en basso-continuo als bijvak, kamermuziek, improvisatie en de cursus “Harmonie in de Uitvoeringspraktijk”. Aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen is hij verbonden als docent clavecimbel en basso continuo als hoofdvak, historische uitvoeringspraktijk en kamermuziek. 

 

Hij vervulde gastdocentschappen aan de conservatoria van Arnhem, Enschede, Tilburg en Zwolle. Tegenwoordig geeft hij masterclasses, ondermeer in Italië en Litouwen.