Dresden

‘EEN MUZIKALE WEDSTRIJD TE DRESDEN'  

 

Volgens de overlevering kruisten Bach en Marchand de muzikale degens tijdens een gemeenschappelijk verblijf te Dresden in het jaar 1717. De regerende keurvorst August de Sterke had Louis Marchand, de klaviervirtuoos en improvisator, een mooie baan in het vooruitzicht gesteld. Op initiatief van de concertorganisator Jean-Baptiste Volumier zouden de beide klavierleeuwen van zich laten spreken op orgel en clavecimbel.


Alhoewel er verschillende versies bestaan van wat er zich daarna zou hebben afgespeeld is het schier onmogelijk een juiste inschatting te maken van hetgeen gebeurde. Het lijkt evenwel zeker dat de orgelwedstrijd niet heeft plaatsgevonden. Uit de bronnen valt echter wel af te leiden dat beide mannen elkaar hogelijk respecteerden en zelfs blijkt het dat Bach de composities van Marchand speelde. Uit dit verhaal is het voorliggende concertprogramma ontstaan. Een programma over hoe het had kunnen zijn.


Na een Italiaanse sonate, waarin Bach (of één van zijn beste leerlingen) laat zien hoe een meester een compositie voor vioolsolo kan bewerken, volgt de Franse en harmonisch zeer rijke muziek van Marchand. Het verwondert niet dat Bach deze muziek zelf speelde!


Na de pauze horen we hoe Bach de Franse stijl interpreteert, ofschoon de Prélude met zijn concerto-achtige opbouw eerder Italiaanse invloeden vermoeden laat. Tenslotte verlaten beide mannen overtuigd van elkaars en eigen kunnen gebroederlijk het strijdtoneel terwijl Lebègue feestelijk de kerkklokken luidt.